Санариптештирүүнүн медицинадагы натыйжасы

3

Санариптештирүү саясаты саламаттык сактоо тарамагында этап-этабы ишке ашып жаткандан бери жарандарга жеткиликтүү медициналык кызмат көрсөтүлө баштады. Бирдиктүү автоматташтырылган маалымат базалары түзүлгөндүктөн кагаз толтуруу жоюлуп, бюрократиялык тоскоолдуктар азаюуда.