Санариптештирүүнүн натыйжалары

5

Санариптиштерүү Саламаттык сактоо тарамагына киргизилгенден баштап Бишкек шаарында электрондук кезек долбоору толугу менен ишке ашырылды. Атап айтсак, портал аркылуу дарыгерлерге жалпысынан 75 миңден ашык шаар тургуну жазылган.