Сот жана укук коргоо ишин өркүндөтүү кеңешинин милдеттери аныкталды

4

Өлкөнүн өнүгүүсү, экономикалык өсүш жана социалдык абал — сот тутумунун акыйкатуулугунан көз каранды. Андыктан Кыргызстан — мыйзам жоболорун кынтыксыз аткарган көз карандысыз сотторго муктаж. Бул максатты ишке ашыруу үчүн Сот жана укук коргоо ишин өркүндөтүү боюнча атайын кеңеш түзүлдү. Күч органдарынын жетекчилери, юрист, адвокат жана коомчулуктун өкүлдөрүнөн турган кеңешменин ишинен майнап чыгабы?