“Соттордогу сот арачылары жөнүндө» мыйзам 2025-жылы күчүнө кирет

20

Жакында эле айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөр киргизилген эле. Анда Президент Сооронбай Жээнбеков “Кыргыз Республикасынын сотторундагы сот арачылары жөнүндө” Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзамына кол койгон. Соттордун инфратүзүмү 2020-жылдын 1-январына сот арачылардын катышуусунда иштерди кароого объективдүү даяр болбой турганын эске алып, бул мыйзамдын күчүнө кирүүсү 2025-жылдын 1-январына которулган.