Сунушаталган Баш мыйзамдагы жаңы главада эмнелер камтылган?

6

Конституциянын жаңы долбоорунда коомдун руханий-маданий негиздерине багытталган атайын бөлүм жазылган. Юристтер документтеги киргизилген жаңы беренелердин үрп-адат, салттарын сактоо менен маданияттын мындан ары өнугүүсүн шарттай деп белгилешүүдө.