Сууга түшүү: сактыкта кордук жок

124

Жай келгени Кыргызстандын башка аймактарындай эле ордолуу Ош шаарында да эс алгандар көбөйөт. Суу жээгинде балык улагандар, тоо-ташка чыгып, шар аккан суунун жээгинде шишкебек жасап жегендер мындан көп. Айрыкча аптап ысыкта сууну эңсеген жарандар кооптуу болуп эсептелгенине карабай каналдарга, шар аккан чоң сууларга барып түшөт. Мындай ээн, көзөмөлсүз калган жерлерде сууга чөгүү да көп катталары анык.