Т.Икрамов журналисттер менен чыры, алган сыйлыгы жана депутаттык ишмердүүлүгү тууралуу

10