ырчы Үмүтай Абдышева неге ээргип, калкып, эшик тээп кирип калган

260