Өз укугуңду бил! Акысыз юридикалык жардам көрсөтүү декадасы башталды

26

Калкка акысыз юридикалык-укуктук жардам берүү декадасы башталды. Негизги максат — калктын аяр катмарынын укуктук деңгээлин жогорулатуу, жарандардын укуктук жактан сабатын көтөрүү, сот адилеттигине жетүү мүмкүнчүлүгүн камсыздоо, элдин кызыкчылыктарын жана эркиндигин ишке ашырууга көмөк көрсөтүү. Калкка акысыз укуктук кеңеш берүү 5-декабрга чейин өлкөнүн бардык аймактарында жүргүзүлөт.