Жаңы бийиктиктерге мүмкүнчүлүктөрдү берген «Жаштар парламенти»

12

«Жаштар парламенти» долбоорунун бүтүрүүчүлөрү экономиканын ар түрдүү секторлоруна өз салымдарын кошуп келүүдө. Мындай платформа катышуучуларга жаңы бийиктиктерге жетишүүгө түрткү берди дешет уюштуруучулар. 4-мартта алар өздөрүнүн түзүлгөндүгүнүн датасын белгилешти.