Жер, мүлк салыктарын бириктирүү, өзгөртүүлөрдү азайтуу. Салык кодексинин жаңы редакциясы жазылууда

10

Колдонуудагы салык кодексинин жаңы редакциясы жазылууда. Толуктоолор ишкерлерге жагымдуу шарт түзүү максатын көздөйт. Өзгөртүлүп толукталган Салык кодекси, адегенде, коомчулуктун жана бизнес чөйрөнүн талкуусуна коюлат. Ошондой эле жаңы редакциянын үстүнөн иштөөгө атайын жумушчу топ түзүлгөн.