Жер реформасын жүргүзүү — айыл чарбаны өнүктүрүү

6

Айыл чарбасын өнүктүрүү үчүн жер реформасын жүргүзүү жана жер ресурстарын модернизациялоо талап кылынат. Бул тууралуу мамлекет башчысы да өз кайрылуусунда белгилеген. Союз тараган жылдардан бери азыркы күнгө чейин иштетилип жаткан жердин түрү боюнча так маалымат жок.