Жубайлар мекен чегинде

12

Ата мекенди сүйүү, ага кызмат кылуу жана аны көздүн карегиндей сактоо, ар бир жарандын ыйык милдети. Куралдуу күчтөрдө эркектер менен эле тең тайлаша кызмат өтөп, атуулдук парзын аткарып жүргөн айымдар да жок эмес.