Арманды ичке камтыган «Ата-Бейит» китеби

15

Көп үй-бүлөнү кайгыга салып, алардын тагдырын өзгөрткөн репрессия. Асан Ахматовдун жана Роза Айтматованын калеминен жаралган «Ата-Бейит» китеби жарык көрдү. Авторлордун айтымында, чыгарма 1937-38-жылдардагы трагедиялуу окуяларды болушунча чындыкка шайкеш келтирип чагылдыруу менен окурмандарга сунулду. 21-январда Алыкул Осмонов атындагы Улуттук китепканада китептин бетачары болду.