#АтайынРепортаж: Байыркы Ошту жердеген көп улуттун өкүлдөрү ынтымакта жашоо сүрүп келишет

27