#АтайынРепортаж: Президент: “Мамлекеттик органдардын ишкерлерге болгон мамилеси өзгөрүүсү зарыл”

85