Гипсокартондон жомок каармандарын жасаган айкелчи// Мээнет

14