Жыгачтан кыргыз картасын, өзгөчө сааттарды чыгарган ишкер// МЭЭНЕТ

15