Өкмөт 2021-жылдын бюджетин карады

9

Өкмөт үйүндө 2021-жылдын бюджети каралды. Кеңешмеде республикалык бюджеттин ушул жыл менен келерки жылдын киреше-чыгашалары жана республикалык бюджеттин тартыштыгынын чектик өлчөмү белгилүү болду.