Кызыл туубуз түбөлүк желбиреп турсун! Мамлекеттик тууга 29 жыл

7

Эгемендүүлүктүн кызыл туусу — эркин Кыргызстандын символуна бүгүн 29 жыл болду. Туу — элдин намысын, сыймыгын, эркиндигин, ордун жана багытын аныктоочу башкы белги. Андыктан бул күндү — ар бир жаран эсине түйүп, желектин философиялык маанисин билип жүрүшү керек дешет — туунун авторлору.