МАМЛЕКЕТ МЕНЕН БИЗНЕСТИН МАМИЛЕСИ ЖАКШЫРАТ

59

Коммерциялык талаштарды чечүү жана коррупция менен күрөшүү. Ишкерлер менчик укугун кепилденген коргоо менен бизнес жүргүзүүнү жана административдик талаштарды жөнөкөйлөтүүнү каалашат. Бүгүн мамлекеттик органдардын, бизнес-ассоциациялардын өкүлдөрүнүн жана эксперттердин катышуусунда ар кандай экономикалык талаш-тартыштарды жөнгө салуу, коррупцияга каршы туруу жана ишкерлер менен инвесторлордун кызыкчылыктарын коргоо системасын чечүү жолдору талкууланды. (2)Бизнес маселелери боюнча мыйзамдарды жакшыртуу боюнча сунушталган чаралар жаңы инвесторлорду тартуу жана өлкөнүн экономикасынын потенциалын жогорулатууга шар түзө алабы?