Президенттин жана Өкмөттүн жаңы иш башкаруучусу – Алмаз Мамбетов

21