Жаштарды мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин катарына тартуу саясатын улантылат

4