Парламенттин сапаттуу курамын түзүүгө партиялар жооптуу

13