Президент чабал иштеген министрлерди жемеге алды

6