Балчы Жаналы Нурманбетов: «Аарылардай эмгекке үйрөнүүбүз керек»// Мээнет

282