Кыл кыяк– элдик үндүү музыкалык аспап// КӨРӨНГӨ

21