Таяк тартыш оюну — кыргыз элден дүйнө элине тараган// Көрөңгө

33