Жетиген – кыргыздын байыркы музыкалык аспабы// Көрөңгө

10